Tylko w zeszłym roku do Wrocławia przyjechało niespełna sześć milionów turystów i odwiedzających. Wśród najpopularniejszych atrakcji  jest m.in. ZOO, Panorama Racławicka czy Hydropolis. „Wracamy do stanu sprzed pandemii” – wskazują eksperci.

W 2022 roku dwie agencje, Selectivv oraz Beeline Research and Consulting przeprowadziły odrębne badania turystyczne. Wynika z nich jednoznacznie, że ruch turystyczny we Wrocławiu niemalże powrócił do stanu z roku 2019.

Wracamy do stanu sprzed pandemii, ewidentnie gonimy rok 2019 – wskazuje Janusz Bujko, socjolog, współwłaściciel firmy Beeline Research and Consulting. – W skali kraju mocno rywalizujemy z bardzo popularnym turystycznie Gdańskiem.

W 2022 roku Wrocław odwiedziło łącznie 4,8 mln dorosłych turystów i odwiedzających (ok. 5 mln w 2019 r.). Doszacowując dzieci i młodzież poniżej 18 roku życia – w zeszłym roku do Wrocławia przyjechało ok. 5,8 mln turystów i odwiedzających.

Wobec faktycznego dramatu wszystkich gałęzi branży turystycznej od 2020 r., Wrocław zaangażował się zarówno w pomoc doraźną, jak również działania długofalowe i strategiczne. Ogłoszona została Wrocławska Deklaracja Turystyczna, Prezydent powołał Wrocławską Radę Turystyki  oraz Radę Gastronomii. Miasto czynnie włączyło się również w powołanie i przystąpienie do Wrocławskiej Organizacji Turystycznej, stowarzyszenia zajmującego się promocją turystyczną Wrocławia i wsparciem branży – mówi Alfred Wagner, zastępca dyrektora Wydziału Promocji Miasta i Turystyki.

W ostatnich latach zmieniła się proporcja pomiędzy turystami (osoby nocujące) a odwiedzającymi na jeden dzień (bez noclegu). W 2019 roku Wrocław odwiedziło 2,5 mln turystów i 2,3 mln odwiedzających. W 2022 roku do Wrocławia przyjechało 1,7 mln turystów i niemal 3 mln odwiedzających. Wśród turystów zagranicznych we Wrocławiu, największą grupę stanowili Niemcy (35%), a następnie mieszkańcy Czech i Wielkiej Brytanii (po 8%). Wśród turystów krajowych, Wrocław najchętniej odwiedzany był przez mieszkańców województwa Mazowieckiego (24%), Wielkopolskiego (17%) i Zachodniopomorskiego (10%).

Pod kątem wykorzystania bazy noclegowej, w pierwszym półroczu 2022 r. z noclegu skorzystało niemal dwukrotnie więcej turystów, niż w analogicznym okresie w 2021 r. W sierpniu – najlepszym miesiącu 2022 r. – było to niemal 125 tys. turystów.

Porównując wykorzystanie bazy noclegowej z innymi polskimi miastami, Wrocław walczy o 3 miejsce (po Warszawie i Krakowie) z Gdańskiem, mając większą liczbę turystów od lutego (65 tysięcy we Wrocławiu) do maja (112 tysięcy we Wrocławiu). Gdańsk był natomiast częściej wybierany przez turystów w miesiącach wakacyjnych.  

We Wrocławiu rośnie wykorzystanie miejsc noclegowych, także w kategoryzowanych obiektach hotelowych – mówi Agnieszka Szymerowska, prezes Convention Bureau Wrocław oraz Wrocławskiej Organizacji Turystycznej. – Wzrosty są widoczne w miesiącach typowo konferencyjnych – wrześniu i październiku. Branża spotkań już pod koniec 2022 roku dała wyraźny sygnał o powrocie do wydarzeń stacjonarnych. Prognozy na rok 2023 są optymistyczne.

Miliony odwiedzających we wrocławskich atrakcjach

Popularność wrocławskiego ZOO wciąż rośnie – w ubiegłym roku (od stycznia do listopada) ogród odwiedziło ponad 1,54 mln osób. Dla porównania, w ciągu całego 2021 roku bilety do ZOO kupiło 1,44 mln zwiedzających. W zeszłym roku najwięcej wejść przypadło na lipiec (246 tysięcy) i sierpień (269 tysięcy). Najpopularniejszą i największą atrakcją ZOO jest Afrykarium. W latach 2019-2022 odwiedziło je blisko 5,5 mln turystów.

Sytuacja w Hydropolis była analogiczna. W 2022 roku (bez grudnia) gościło blisko 366 tys. odwiedzających. To więcej, niż w całym 2021 (252 tys. osób). Najwięcej wejść – ponad 47 tys. – odnotowano w sierpniu.

Do Portu Lotniczego we Wrocławiu, w każdym miesiącu 2022 roku przylatywało więcej pasażerów, niż miało to miejsce w 2021 r. Tylko od stycznia do listopada 2022 r. do Wrocławia przyleciało ponad 1,3 mln pasażerów (dla porównania – 706 tys. w 2021 r.). Najwięcej przylatujących pasażerów w 2022 r. odnotowano w lipcu (179 tysięcy) i sierpniu (183 tysiące). W miesiącach letnich poziom liczby pasażerów przylatujących zbliżał się do roku 2019 (lipiec 2019 r. – 197 tys., sierpień 2019 r. – 189 tys.) W zeszłym roku cały ruch lotniczy (przylatujący i wylatujący) osiągnął liczbę 2,9 mln pasażerów. To o ponad 100% więcej niż w 2021 r.

Szacuje się, że turyści i odwiedzający w 2022 roku zostawili we Wrocławiu co najmniej 3,7 mld złotych. Około 10% tej kwoty wpływa w podatkach do budżetu Wrocławia – to ok. 370 mln zł.
Ruch turystyczny przekłada się na rozpoznawalność Wrocławia, za którą podążają konkretne międzynarodowe inwestycje – mówi Radosław Michalski, dyrektor Wydziału Promocji Miasta i Turystyki.Niebagatelna jest też sama kwota wpływów do budżetu Wrocławia z tego sektora gospodarki. Szacując nawet bardzo ostrożnie, mówimy tu o ponad 300 milionach złotych, a nie możemy zapominać również o miejscach pracy, które ruch turystyczny zapewnia mieszkańcom miasta.

Bazując na wynikach badań, Wrocław przystąpi teraz do opracowania Programu Rozwoju Turystyki do 2030 roku.