Illustracja dla członka WROt: Dolnośląska Izba Turystyki

Dolnośląska Izba Turystyki

Dolnośląska Izba Turystyki  zrzesza 98 członków, w tym biura podróży, agencje turystyczne, hotele, pensjonaty, przewoźników, szkoły językowe, księgarnie turystyczne i firmy gastronomiczne.

Dolnośląska Izba Turystyki powstała 22 maja 1992 roku jako Oddział Branżowy Dolnośląskiej Izby Gospodarczej. Na zebraniu założycielskim 19 grudnia 2002 roku podjęto uchwałę o powstaniu nowej, niezależnej Izby Turystyki.

Dnia 19 lutego 2002 roku niezależna Dolnośląska Izba Turystyki została wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego i tym samym uzyskała osobowość prawną.

Członkiem Izby może być każdy podmiot prowadzący działalność gospodarczą w zakresie turystyki przez okres minimum jednego roku oraz uzyska rekomendację dwóch członków Izby i akceptację Zarządu Dolnośląskiej Izby Turystyki.

Do głównych celów działalności DIT należy:

  • Reprezentowanie i ochrona interesów członków Izby.
  • Dążenie do rozwoju turystyki.
  • Organizowanie działań i współdziałanie w przedsięwzięciach zapewniających dogodne warunki rozwoju gospodarki turystycznej.
  • Współpraca z organami samorządowymi i rządowymi w zakresie planowania i realizowania działalności turystycznej.
  • Kształtowanie i upowszechnianie zasad etyki w działalności gospodarczej członków Izby
  • Podnoszenie poziomu i kultury obsługi klientów.
  • Integrowanie środowiska osób prowadzących działalność gospodarczą oraz organizowanie ich spotkań o charakterze szkoleniowym, kulturalno – oświatowym oraz poświęconych wymianie doświadczeń.
  • Dążenie do zrzeszenia w Izbie wszystkich podmiotów prowadzących działalność gospodarczą w zakresie turystyki i innych podmiotów, które zainteresowane są rozwojem turystyki.
ul. Marsz. Józefa Piłsudskiego 66 (Hotel Polonia, piętro I)
50-020 Wrocław