Illustracja dla członka WROt: Zakład Narodowy im. Ossolińskich

Zakład Narodowy im. Ossolińskich

Zakład Narodowy im. Ossolińskich to jedna z najważniejszych instytucji kultury w Polsce, funkcjonująca nieprzerwanie od ponad 200 lat. Od momentu powstania stał na straży tożsamości narodowej społeczeństwa, budując kolekcję istotnych dla wielu pokoleń elementów dziedzictwa oraz szerząc informacje na temat zbiorów i dziejów państwa. O znaczeniu Ossolineum decydują przede wszystkim jego historia oraz różnorodność form działalności – biblioteczna, muzealna, wydawnicza i naukowa.

W reprezentacyjnych wnętrzach XVII-wiecznego budynku klasztoru Krzyżowców z Czerwoną Gwiazdą, znajdującego się w centrum Wrocławia, bazując na cennych zbiorach, Ossolineum przybliża historię kraju oraz dzieje Instytucji.

Obecnie w strukturze Zakładu znajdują się Biblioteka Ossolineum, Muzeum Książąt Lubomirskich, Muzeum Pana Tadeusza (powstałe w 2016 r.) oraz Wydawnictwo Ossolineum.

Na co dzień Ossolineum gromadzi, opracowuje i udostępnia zbiory biblioteczne i muzealne, które liczą ponad 2.000.000 jednostek i należą do nich m.in. książki, czasopisma, rękopisy, stare druki, rysunki, ryciny, obrazy, medale, monety, pieczęcie, mapy i plany, plakaty, broszury i zbiory mikroformowe.

Prowadzi również działalność naukowo badawczą, wydając czasopismo naukowe, oraz popularyzatorską, biorąc udział w wielu inicjatywach, m.in. w Dolnośląskim Festiwalu Nauki, Europejskich Dniach Dziedzictwa, Nocy Muzeów i Nocy Bibliotek, ale też organizując własne cykliczne wydarzenia, wykłady i spotkania z udziałem znanych postaci z dziedziny nauki, sztuki, mediów czy polityki.

Równie istotna jest rola edukacyjna Ossolineum (realizowana głównie poprzez bogatą i różnorodną ofertę Muzeum Pana Tadeusza) oraz działalność wystawiennicza. Ossolineum organizuje zarówno duże wystawy czasowe w gmachu głównym przy ul. Szewskiej 37 i w Muzeum Pana Tadeusza (kamienica Pod Złotym Słońcem, Rynek 6) oraz liczne wystawy planszowe poświęcone wydarzeniom historycznym, postaciom czy szczególnie interesującym rodzajom zbiorów. Wystawy planszowe prezentowane są także na dziedzińcu Ossolineum, w Ogrodzie Barokowym lub w przestrzeni miejskiej Wrocławia.