Polska Organizacja Turystyczna przedstawiła “Diagnozę strategiczną dla potrzeb komunikacji marketingowej Polski w turystyce do roku 2030”.

Celem przygotowywanego dokumentu jest skuteczniejsza promocja Polski na rynkach międzynarodowych. Rekomendacje pogrupowane zostały w 8 kategorii, które skupiają się na różnorodnych aspektach komunikacji marketingowej w turystyce.

Z całością dokumentu można zapoznać się tutaj.