Pierwsze duże badania, jakie zostały zrealizowane przez Wrocławską Organizację Turystyczną, to te poświęcone segmentowi turystycznemu w mieście, które miały odpowiedzieć na pytania czy ruch turystyczny odbudował się po pandemii i jak obecnie się kształtuje oraz nad czym można jeszcze popracować. Dzięki współpracy z firmami Selectivv oraz Beeline Research and Consulting udało się ustalić niezwykle ciekawe wnioski. O wynikach badań przeczytacie tutaj.

—–

Polska Organizacja Turystyczna przedstawiła “Diagnozę strategiczną dla potrzeb komunikacji marketingowej Polski w turystyce do roku 2030”.

Celem przygotowywanego dokumentu jest skuteczniejsza promocja Polski na rynkach międzynarodowych. Rekomendacje pogrupowane zostały w 8 kategorii, które skupiają się na różnorodnych aspektach komunikacji marketingowej w turystyce.

Z całością dokumentu można zapoznać się tutaj.