W 2022 roku, poprzez liczne współprace zarówno z Polską Organizacją Turystyczną, jej Zagranicznymi Ośrodkami oraz licznymi zrealizowanymi wizytacjami pojawiły się w prasie wzmianki i informacje mające na celu promocję Wrocławia i Wrocławskiej Organizacji Turystycznej, a także jej członków.