Rok Kopernika w Ossolineum kończy wystawa stacjonarna „Kopernik – Influencje”, której celem jest przedstawienie wpływu toruńskiego astronoma na nowożytną naukę i społeczeństwo europejskie. Jej tytuł jest odwołaniem do staropolskiego wyrazu „influencje” oznaczającego oddziaływanie jednej rzeczy na drugą, a zwłaszcza wpływ ciał niebieskich na bieg wypadków na Ziemi.

Źródło i więcej informacji: http://ossolineum.pl/index.php/39702-2/