Jeden z naszych najnowszych członków – Wyższa Szkoła Handlowa we Wrocławiu istniejąca od przeszło 25 lat awansowała na Akademię w Naukach Stosowanych i przeszła rebranding.

Tak w kilku słowach Rektor WSH, dr Roman Fulneczek uzasadniał tę decyzję:

„Zmiana nazwy uczelni niepublicznej na nazwę zawierającą wyrazy „Akademia Nauk Stosowanych” może nastąpić po uzyskaniu zgody Ministra właściwego do spraw Szkolnictwa Wyższego i Nauki na wniosek Rektora uczelni lub jej założyciela. Aby uzyskać status akademii, należało spełnić kilka warunków, m.in. uczelnia musi funkcjonować co najmniej od lat 10, prowadzić studia I lub II stopnia na co najmniej pięciu kierunkach. Bardzo istotny kolejny warunek to, że żaden kierunek studiów prowadzonych przez uczelnię nie został oceniony negatywnie w wyniku przeprowadzonej przez Polską Komisję Akredytacyjną oceny jakości kształcenia. Te i inne wymogi uczelnia spełniła. Nasz wniosek złożony do Ministra został rozpatrzony i zatwierdzony.”

Serdecznie gratulujemy i życzmy dalszych sukcesów!

Źródło: https://wab.edu.pl/