Agnieszka Szymerowska w dniu 31 stycznia 2023 roku, złożyła rezygnację z funkcji Prezesa Zarządu Wrocławskiej Organizacji Turystycznej (WROt) oraz Prezesa Convention Bureau – Wrocław z którym związana była od 2010 roku, a jako Prezeska od 2019 roku.

Z Wrocławską Organizacją Turystyczną związana była od samego początku jej istnienia czyli od 8 listopada 2021 roku. Budowała strukturę, współtworzyła strategię rozwoju WROt oraz przeprowadziła szereg istotnych projektów.

„Cieszę się, że była Pani jednym z założycieli stowarzyszenia, którego zadaniem jest łączenie i wspieranie podmiotów wrocławskiej branży turystycznej. Dziękuję również za to, że objęła Pani funkcję Prezesa tej organizacji. Pod Pani kierownictwem stowarzyszenie ustawiło się na właściwym torze, zrealizowało szereg projektów, powiększyło liczbę członków i niemal natychmiast zaczęło spełniać swoje zadanie – czego najlepszym dowodem jest fakt, że zgodnie z ostatnimi badaniami, ruch turystyczny we Wrocławiu niemal wrócił do stanu sprzed pandemii.” – napisał w liście z podziękowaniami Prezydent Wrocławia Jacek Sutryk.

W trakcie Walnego Zebrania Członków Wrocławskiej Organizacji Turystycznej ukonstytuował się nowy zarząd organizacji w składzie: Alfred Wagner (prezes), Agnieszka Korzeniowska (wiceprezeska), Jakub Paczyński (skarbnik) oraz Marek Ciechanowski.

Nowy Zarząd będzie kontynuował rozpoczęte projekty. Ma również w planach podjęcie szeregu nowych działań mających na celu promocję członków organizacji, jak i samego miasta Wrocławia.

„Przed nowym zarządem stoi szereg wyzwań. Choć zgodnie z naszymi badaniami łączna liczba turystów i odwiedzających jest bliska stanu sprzed pandemii, zmieniły się proporcje. Zdecydowanie więcej osób odwiedza Wrocław bez noclegu. Musimy zatem wesprzeć szczególnie branżę hotelarską i wrocławską gastronomię – mówi Alfred Wagner, nowy prezes WROt. – Kryzys pandemiczny, rosyjska agresja na Ukrainę i inflacja cały czas niekorzystnie wpływają na całą turystykę. Wrocławska Organizacja Turystyczna oprócz promocji i sieciowania lokalnych podmiotów branży będzie także jeszcze intensywniej angażować się w projekty ponadlokalne, krajowe i międzynarodowe, między innymi poprzez współpracę z lokalnymi organizacjami turystycznymi dużych miast oraz Polską Organizacją Turystyczną – dodaje”

Członkowie Zarządu WROt, zgodnie ze statutem, pełnią swoje funkcje społecznie.

Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia odbyło się w Odra Centrum – miejscu spotkań na wodzie.

Nowego prezesa Convention Bureau Wrocław poznamy w drugiej połowie lutego.