Illustracja dla członka WROt: Muzeum Narodowe we Wrocławiu

Muzeum Narodowe we Wrocławiu

Muzeum Narodowe we Wrocławiu to jedno z największych i najważniejszych muzeów sztuki w Polsce, prowadzone przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

Powołane zostało do istnienia w 1947 r. Zbiory liczą obecnie ponad 200 tys. obiektów reprezentujących wszystkie dziedziny sztuki, począwszy od średniowiecznej śląskiej rzeźby kamiennej i drewnianej, malarstwa śląskiego, polskiego i europejskiego, poprzez rzeźbę nowożytną i modernistyczną, rysunek, grafikę i bardzo bogate zbiory rzemiosła artystycznego. Trzon kolekcji tworzą artefakty głównie z obszaru Wrocławia i Dolnego Śląska, a znaczna część z nich pochodzi ze zbiorów dawnych muzeów niemieckich. Znajdują się tu także dzieła sztuki przekazane w 1946 roku ze lwowskich galerii sztuki.

Muzeum Narodowe we Wrocławiu posiada trzy dodatkowe oddziały: Muzeum „Panorama Racławicka”, Muzeum Etnograficzne oraz Muzeum Sztuki Współczesnej w Pawilonie Czterech Kopuł.

pl. Powstańców Warszawy 5 50-153 Wrocław