Szanowni Państwo,

w ramach tego projektu dotyczącego inkluzywności w turystyce, udało nam się zrealizować szkolenia dla 2 grup docelowych związanych z branżą turystyczną i dla kadr pracujących w turystyce tj. hoteli, obiektów eventowych, atrakcji turystycznych, obsługujących grupy pilotów i przewodników miejskich itp.

Długie i intensywne szkolenie podzielone było wg grup odbiorców pod kątem tematyki tj.:

1. Różne formy dostępności i tutaj mamy 4 działy dotyczące:

– dostępności cyfrowej,

– dostępności architektonicznej,

– dostępności komunikacyjno-informacyjnej,

– dostępu alternatywnego, dostępności eventów

– dodatkowo tekst o użytkowaniu lokalu i możliwości skorzystania ze Współdzielni.

2. Obsługa osób z niepełnosprawnościami i tutaj również mamy 4 działy dotyczące współpracy z:

– osobami niewidomymi/niedowidzącymi,

– osobami głuchymi,

– osobami z motorycznymi niepełnosprawnościami,

– osobami z chorobami umysłowymi

– dodatkowo tekst o użytkowaniu lokalu i możliwości skorzystania ze Współdzielni.

Poniżej publikujemy broszury odpowiadające obydwu szkoleniom, które są ogólnodostępne, a ich celem bylo zebranie praktycznych i pomocnych dla Państwa informacji w jednym miejscu. Dokumenty te również zostały stworzone pod kątem dostępności. Zachęcamy do pobrania!

Dokument nr 1 Różne formy dostępności

Dokument nr 2 Obsługa osób z niepełnosprawnościami

Szkolenia dofinansowane ze środków Ministerstwa Sportu i Turystyki z programu rozwoju turystyki społecznej sprzyjającej aktywności fizycznej społeczeństwa – upowszechnianie turystyki osób starszych, dzieci z domów dziecka oraz dzieci z niepełnosprawnościami i ich opiekunów oraz szkolenia dla osób pracujących w turystyce z osobami ze szczególnymi potrzebami finansowany w 2023 roku z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej.