15 grudnia bieżącego roku, w Hotelu Europejskim, miało miejsce wyjątkowe spotkanie branży turystycznej, zorganizowane przez Dolnośląską Izbę Turystyki. Wydarzenie skupiło się przede wszystkim na podsumowaniu roku 2023 oraz prezentacji programu rozwoju turystyki we Wrocławiu na lata 2024-2030.

W trakcie pierwszej części spotkania uczestnicy mieli okazję zapoznać się z wynikami minionego roku, dokonując szczegółowego podsumowania osiągnięć i wyzwań, które wpłynęły na kształtowanie się lokalnego sektora turystycznego.

Następnie główną uwagę skupiono na prezentacji ambitnego programu rozwoju turystyki we Wrocławiu na kolejne siedem lat. Przedstawione inicjatywy i plany mają na celu wzmacnianie atrakcyjności miasta dla turystów, zarówno krajowych, jak i zagranicznych. Wśród kluczowych elementów programu znalazły się inwestycje w infrastrukturę turystyczną, promocję lokalnych atrakcji oraz współpracę z partnerami branżowymi.

Szczególnym punktem spotkania było omówienie Ogrodu Różanego w Forst oraz Europejskiego Związku Parków Łużyckich.

Organizację wydarzenia wspomogły instytucje takie jak Dolnośląska Organizacja Turystyczna, Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego, Urząd Miejski Wrocławia – Wydział Promocji Miasta i Turystyki, Wrocławska Organizacja Turystyczna, a także partnerzy strategiczni: Port Lotniczy Wrocław, MerlinX i SIGNAL IDUNA Polska.

Spotkanie świąteczno-noworoczne stanowiło doskonałą okazję do wymiany doświadczeń, nawiązania nowych współprac oraz zacieśnienia więzi wśród przedstawicieli branży turystycznej. Wydarzenie z pewnością wpisuje się w ducha wzajemnej inspiracji i wspólnego budowania atrakcyjności turystycznej regionu.