Serdecznie dziękujemy wszystkim uczestnikom za udział w szkoleniu, które odbyło się w dniach 16-17.11.2023 roku we Wrocławskim Centrum Kongresowym.

Dzięki dofinansowaniu ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej, których dysponentem jest Minister Sportu i Turystyki mieliśmy możliwość zorganizowania dla Państwa szkolenia, którego tematem była szeroko rozumiana Inkluzywność w turystyce.

Uczestnicy w procesie rejestracji mieli możliwość wyboru programu, który ich interesuje. Program był podzielony na dwie grupy odbiorców:

Szkolenie dla osób zarządzających obiektami turystycznymi -wydarzenie było dedykowane osobom zarządzającym różnorodne instytucje i obiekty turystyczne, które bezpośrednio zajmują się tematem dostępności architektonicznej, komunikacyjno-informacyjnej czy cyfrowej.

Szkolenie dla osób bezpośrednio obsługujących klientów z niepełnosprawnościami -skierowane było do pracowników turystycznych mających bezpośredni kontakt z klientami, dla których informacje o obsłudze osób ze szczególnymi potrzebami są niezbędne do prawidłowego świadczenia usług.

O konieczności przeprowadzania tego typu szkoleń jesteśmy przekonani już od dawna. Cieszymy się, że nasi uczestnicy dzięki fantastycznej pracy Fundacji Katarynka, Fundacji Eudajmonia, Biura Wrocław bez barier, Fundacji Polska bez Barier, Fundacji Sektor 3 mogli zapoznać się z udogodnieniami dla osób z niepełnosprawnościami, z możliwościami pokonywania barier oraz jak bezpośrednio reagować na potrzeby.

Jesteśmy w trakcie przygotowywania materiałów po konferencyjnych, dobrych praktyk. Będzie również wersja papierowa do odbioru u nas w biurze. Będziemy informować o postępach.