Dzień 8 marca we Wrocławskiej Organizacji Turystycznej zapisał się nie tylko jako Dzień Kobiet, ale także dzień szkolenia z inkluzywności w turystyce, którego celem było przekazanie członkom Organizacji, reprezentujących różne segmenty lokalnej turystyki, najważniejszych kwestii dotyczących dostępności.

Szkolenie rozpoczęło się przywitaniem Prezesa WROt Alfreda Wagnera, Reprezentantki Gospodarza wydarzenia – Wrocławskiej Akademii Biznesu, Pani Katarzyny Gryboś oraz Dyrektora Biura Wrocław bez Barier Dominika Golemy, który wprowadził nas w tematykę wydarzenia. Całość szkolenia prowadziła Marta Gawryluk, reprezentująca Fundację Eudajmonia, specjalizującą się w zagadnieniach dotyczących dostępności.  Wydarzenie bogate było nie tylko w część merytoryczną, liczne dyskusje i pytania, ale także część praktyczną, która to obejmowała możliwość poczucia się jak osoba ze specjalnymi potrzebami m.in. poprzez użycie wirtualnej rzeczywistości czy poprzez klasyczne zasłonięcie oczu, co imitowało jedną z niepełnosprawności. Uczestnicy w praktyce mogli zobaczyć z czym na co dzień mierzą się osoby z różnymi niepełnosprawnościami, co jeszcze mocniej wpłynęło na zrozumienie sytuacji, a także na tak potrzebną empatię.

Na zakończenie wydarzenia, każdy z uczestników otrzymał certyfikat potwierdzający zdobycie nowych kompetencji. Dziękujemy serdecznie członkom naszej Organizacji za udział w wydarzeniu oraz otwartość na wiedzę i chęć poznania tego potencjału turystycznego jakim jest turystyka ze specjalnymi potrzebami! Jako Stowarzyszenie będziemy kontynuować działania w tym kierunku.