W dniach 4–5 grudnia 2023 roku Zakład Turystyki Akademii Wychowania Fizycznego im. Polskich Olimpijczyków we Wrocławiu, we współpracy z Convention Bureau – Wrocław oraz Wrocławską Organizacją Turystyczną, zorganizował V Forum Turystyki Europejskiej. Wydarzenie to miało miejsce na terenie Akademii oraz w hotelu Novotel&ibis Wrocław Centrum.

Tegoroczna edycja, będąca już piątą odsłoną Forum, powróciła na wrocławską mapę konferencyjną po latach przerwy. Pierwszy dzień Forum rozpoczął się na Akademii Wychowania Fizycznego im Polskich Olimpijczyków, gdzie licznie zgromadziły się władze uczelni, na czele z JM prof. dr hab. Andrzejem Rokita. Wykład inauguracyjny pt. „Wprowadzenie euro w Polsce a perspektywy rozwoju turystyki wyjazdowej i przyjazdowej” wygłosił prof. dr hab. Marian Noga z Uniwersytetu WSB Merito we Wrocławiu. Wśród gości byli także przedstawiciele Ministerstwa Sportu i Turystyki (MSiT), Polskiej Organizacji Turystycznej (POT) oraz Urzędu Miejskiego Wrocławia (UMW). Słowa powitania do zgromadzonych skierowali, prócz JM Rektora, także Radosław Michalski (Dyrektor Wydziału Promocji i Turystyki UMW) oraz organizatorzy. Głos zabrali Przewodniczący Komitetu Organizacyjnego dr hab. Piotr Oleśniewicz, prof. AWF, oraz Przewodniczący Komitetu Naukowego dr hab. Daniel Puciato, prof. AWF. Do powitania dołączyli Prezeska CBW, Wiktoria Król-Cieciorowska oraz Alfred Wagner, Prezes Wrocławskiej Organizacji Turystycznej. Do zgromadzonych list skierował również Sekretarz Stanu w MSiT, Pan Andrzej Gut – Mostowy.

W Forum oraz w czterech sesjach plenarnych uczestniczyli przedstawiciele 20 ośrodków naukowych
z całej Polski oraz członkowie wrocławskiego biznesu turystycznego, na czele z członkami Wrocławskiej Organizacji Turystycznej. Wydarzenie miało charakter interdyscyplinarny, obejmując swoim zakresem 16 zagadnień z wielu obszarów tematycznych, wśród których znalazły się aspekty społeczne, przyrodnicze, przestrzenne, jak również nauki o kulturze fizycznej i zdrowiu. W ramach Forum zaprezentowano 23 referaty naukowe, a jedna z sesji została w całości poświęcona zagadnieniom zawartym w dokumencie pt. „Program Rozwoju Turystyki dla Wrocławia w latach 2024–2030”.

Drugiego dnia Forum, odbywającego się w hotelu Novotel&ibis Wrocław Centrum, uczestnicy mieli okazję nie tylko do wygłaszania referatów, ale również uczestnictwa w warsztatach. Pierwszy z nich skupił się na praktycznym podejściu do digital marketingu w turystyce, natomiast drugi podkreślał ważność ESG w kreowaniu biznesu turystycznego.

V Forum Turystyki Europejskiej zostało objęte patronatem Ministerstwa Sportu i Turystyki, Polskiej Organizacji Turystycznej oraz Grupy Polski Holding Hotelowy. Patronem merytorycznym zostało Poland Convention Bureau POT. Swojego honorowego patronatu udzielili również Rektor Akademii Wychowania Fizycznego im. Polskich Olimpijczyków oraz Prezydent Miasta Wrocławia.

Organizatorem Forum była Akademia Wychowania Fizycznego im Polskich Olimpijczyków, wraz z Convention Bureau – Wrocław oraz Wrocławską Organizacją Turystyczną.

Nie zabrakło programu towarzyszącego, podczas którego uczestnicy mogli zwiedzić Wrocław, poczuć świąteczną atmosferę Jarmarku, czy odkryć przestrzenie kompleksu Hali Stulecia. Kolejna odsłona Forum już za dwa lata.