We wrocławskim Starym Ratuszu powołano WROt, czyli Wrocławską Organizację Turystyczną.  Jej głównym celem będzie koordynacja i uspójnienie działań promocyjnych miasta, instytucji i biznesu. Wrocław chce zabiegać o turystów jeszcze skuteczniej, co szczególnie ważne dla branży która mocno odczuła skutki pandemii.

Wśród największych miast Polski Wrocław był jedynym, w którym nie powołano Lokalnej Organizacji Turystycznej. Mają je m.in. Warszawa, Łódź, Gdańsk i Poznań. Jej powołanie umożliwi włączenie się miasta w system prawny i strukturę współpracy w ramach Polskiej Organizacji Turystycznej.

– Znalezienie się Wrocławia w prestiżowym gronie największych miast Polski, które takimi stowarzyszeniami już dysponują to przede wszystkim okazja do rozszerzenia działań i intensyfikacji międzymiastowej współpracy – mówił Jakub Mazur, wiceprezydent Wrocławia. –  Zgodnie z tym co w ubiegłym roku zapisaliśmy we Wrocławskiej Deklaracji Turystycznej dążymy do synergii poszczególnych gałęzi branży turystycznej.

WROt powołało 16. członków założycieli, osób związanych z atrakcjami turystycznymi Wrocławia, biznesem, organizacjami pozarządowymi, transportem oraz środowiskiem akademickim.

– Głównym celem jest integracja lokalnego środowiska zajmującego się turystyką, by uzyskać  konsolidację naszych działań – mówi Agnieszka Szymerowska nowopowołana Prezeska Stowarzyszenia. – Mamy jasno wyznaczone kierunki rozwoju. Chcemy m.in. wspólnie promować się na targach, prowadzić badania rynku, czy wydawać materiały promocyjne. Dziś robimy pierwszy krok, jednocześnie zapraszając do udziału w tej inicjatywie kolejnych partnerów.
Ogłoszona w ubiegłym roku Wrocławska Deklaracja Turystyczna – odpowiedź miasta na sytuację branży w okresie pandemii – podkreśla potrzebę silniejszej współpracy, dobrej woli, odpowiedzialności, solidarności i prowadzenia wspólnych działań promocyjnych. Powstanie WROt, z rekomendacją Wrocławskiej Rady Turystyki, jest realizacją tych założeń.

Członkowie Założyciele Wrocławskiej Organizacji Turystycznej

 1. Jakub Grudniewski – Hala Stulecia
 2. Agnieszka Szymerowska – Convention Bureau
 3. Marek Mutor – CH Zajezdnia
 4. Piotr Oleśniewicz – AWF
 5. Wioletta Samborska – Hydropolis
 6. Dariusz Kuś – Lotnisko Wrocław
 7. Kamil Słowiński – Kolejkowo
 8. Maciej Stoces – Hotel Monopol
 9. Robert Rasała – CIT Rynek (Centrum Informacji Turystycznej)
 10. Piotr Oszczanowski – Muzeum Narodowe
 11. Krzysztof Balawejder – MPK Wrocław
 12. Agnieszka Korzeniowska – ZOO Wrocław
 13. Marta Urbanek – Stadion Wrocław
 14. Alfred Wagner – UMW
 15. Marek Ciechanowski – Dolnośląska Izba Turystyki
 16. Arletta Ziemian – Browar 100 Mostów