Program Rozwoju Turystyki dla Wrocławia na lata 2024–2030 wskazuje najważniejsze cele

i kierunki rozwoju turystyki we Wrocławiu na najbliższe sześć lat. Jest on efektem wielomiesięcznych prac zespołu ekspertów reprezentujących środowisko naukowe, władze samorządowe oraz branżę turystyczną. W zamyśle autorów Programu jest położenie nacisku na zrównoważony rozwój, współpracę i zaspokajanie potrzeb wszystkich grupy interesariuszy. Naszym dążeniem jest wzmocnienie potencjału turystycznego, zwiększenie liczby odwiedzających i dalsze konsekwentne budowanie marki turystycznej Wrocławia jako miasta, które nie tylko przyciąga turystów, ale jednocześnie integruje lokalną społeczność i wspiera przedsiębiorstwa turystyczne. Dlatego też w proces budowania strategii włączone zostały wszystkie zainteresowane strony – mieszkańcy, eksperci branżowi i przedstawiciele społeczności turystycznej.

 

Zapraszamy do zapoznania się z całym dokumentem tutaj: Program Rozwoju Turystyki Wrocławia